Facebook
Instagram  


Català


 Catellano

PRINCIPALS DEFECTES VISUALS

La visió


¿Cóm funciona? La llum emesa o reflectida pels objectes, travessa els medis transparents de l'ull per formar la imatge a la retina; aquí l'estímul lluminós, es transforma en impuls nerviós i es transmet a través del nervi òptic a una part del cervell cridat còrtex visual, que és on es produeix la sensació de visió.

Quan es produeix algun error en aquest procés, apareixen els problemes visuals.Els problemes visuals


Els problemes visuals es poden dividir en tres grups: Refractius, Motors i Sensorials..

Problemes refractius:


Són els més freqüents, es deuen a la incorrecta formació de la imatge dels objectes a la retina; per desenfocament, com en el cas de la miopia, hipermetropia, astigmatisme o presbícia; o bé, per l'obstrucció parcial o total del pas de la llum, com en el cas de les cataractes.Se solucionen amb l'ús d'ulleres, lents de contacte i cirurgia refractiva.

  •   Miopía [+]

  •   Hipermetropía [+]

  •   Astigmatism [+]

  •   Presbicia [+]

  •   Cataractes [+]

 

Problemes motors:


Es deuen a la inadequada actuació dels músculs de l'ull provocant desajusts d'alineament dels eixos visuals, com en el cas de les forias i tropías (estrabismes); alteracions als mecanismes d'acomodació i de convergència, donant lloc a problemes per insuficiència, a excés o a deficiències en el sosteniment de l'activitat motriu.

Es corregeixen, a més d'amb ulleres o lents de contacte, amb lents prismàtiques, entrenament visual i en alguns casos d'estrabisme, amb mètodes quirúrgics.


Problemes sensorials:


Tenen el seu origen en tres causes; deficiències a la recepció de la llum per la retina, errors en la transmissió de l'impuls pel nervi òptic i anomalies de la interpretació del missatge pel cortex visual del cervell. En aquest grup estarien problemes visuals tals com l'ambliopia (ull gandul), anomalies de la percepció del color (daltonisme), alteracions del camp visual, etc. Es tracten amb ulleres, lents de contacte, prismes, filtres, ajuts òptics per a baixa visió, entrenament visual, etc.