Facebook
Instagram  


Català


 Catellano

ORTO-K


És una tècnica que ens permet tenir una bona visió sense haver de portar ulleres ni lents de contacte durant el dia, només és necessari portar mentre dormim unes lents de contacte especials. La còrnia canvia de forma durant les hores de son per l’efecte d’aquesta lent d’una manera segura, efectiva i totalment reversible.

Aquest tractament està especialment indicat en usuaris que tenen sequedat ocular amb les seves lents de contacte habituals, per a persones que degut a la seva professió o pràctica esportiva no volen portar ulleres ni lents de contacte durant el dia i per a joves que tenen un augment progressiu de la miopia , ja que segons es demostra en estudis realitzats , l’augment de la miopia disminueix en usuaris d’aquesta técnica , contribuint a que possibles complicacions que deriven de tenir una miopia més elevada es pugui tenir un major control sobre elles.