Facebook
Instagram  


Català


 Catellano

Problemes de visió binocular :

 

Veure doble o que es “moguin” les lletres


Es degut a un problema d’eficŕcia visual, els dos ulls no poden convergir correctament. Amb la terŕpia visual reeduquem el sistema visual eliminant els símptomes de visió doble.

Alt text

 

Veure borrós el text


Avaluem si es normal per l’edat veure-hi borrós i tractem el problema si es a causa d’un problema d’enfoc acomodatiu.

Alt text

No vec i/o tinc mals de cap al cine en 3-D


Avaluem quin es el problema visual que interfereix en la correcta visualització de les pantalles en 3-D. Mitjançant la terŕpia visual podem entrenar les habilitats de visió binocular.

Alt text

Més signes i símptomes causants per una visió binocular ineficaç:


-Mals de cap
-Picor i coïssor d’ulls
-Evitar treballs prolongats de prop
-Girar un ull
-Males postures de prop.
-Sensacions de mareig
-Parpelleig excessiu