Facebook
Instagram  


Català


 Catellano

PROBLEMES D'APRENENTATGE MÉS COMUNS:

 

Es salta paraules i línies quan llegeix


Durant la lectura es salten o repeteixen paraules, línies etc.

Alt text

 

Llegeix molt lent/a


Avaluem si les rutes visuals i auditives interfereixen en la lectura, analitzem la qualitat de la lectura segons l’edat, i entrenem la velocitat i comprensió lectora estimulant les rutes d’entrades visuals i/o auditives.

Alt text

 

Inversions en la escriptura


Es quan giren números i lletres en mirall durant l’escriptura. Nosaltres avaluem el grau d’inversions i realitzem el tractament de teràpia visual apropiat per cada cas.

Alt text

 

Mala lletra per l’edat


Segons l’edat que tenen avaluem la qualitat de l’escriptura i si hi ha un problema associat a les rutes visuals i viso-motrius l’entrenem i millorem la cal•ligrafia mitjançant la teràpia visual.

Alt text

 

També ens podem trobar que:


-S’inventa paraules al llegir.
-Poca habilitat per els esports.
-Falta de coordinació i equilibri.
-Error en fer còpies i dictats.
-Problemes amb les matemàtiques .
-Poca atenció i concentració.
-etc...